Filip

Ahojte Dúhovkáči!

Volám sa Filip a som nový lektor v Dúhovke. Som tam zatiaľ jediný chalan medzi babami, tak mi držte palce!!

Mám vyštudovanú filozofiu na univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže som si urobil doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov v školách pre deti alebo žiakov so ŠVVP a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Aby toho nebolo málo mám aj inštruktorský lyžiarsky kurz.

Donedávna som bol vychovávateľ na školskom internáte Spojenej internátnej školy na Patrónke, zároveň som učil telesnú a etickú výchovu a vo voľnom čase chodím hrať futbal s klientami domova sociálnych služieb. Začal som taktiež viesť futbalové tréningy na petržalskom sídlisku Kopčany v nízkoprahovom centre Ulita .

Vo svojej práci sa stretávam s deťmi, žiakmi a klientami s poruchami správania, poruchami pozornosti, poruchami autistického spektra, downovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou a mnohými ďalším typmi diagnóz.

Dúhovku mám rád preto, lebo je to krásne a čisté miesto, kde sa môžeme hrať, zabávať a pri tom pomôcť deťom ísť cestou sebapoznávania a náuky. A v neposlednom rade sa môžeme naučiť aj niečo od detí, lebo ako Walt Streightiff povedal: "V očiach dieťaťa nie je žiadnych sedem divov sveta. Je ich sedem miliónov."