Silvia

Zdravím vás Všetkých!

Som Silvi. Vyštudovala som Psychológiu a Pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia na VŠ som sa dostala k práci s deťmi s rôznym znevýhodnením Pracovala som vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako Koterapeut detí s postihnutím v integračnej materskej škole. Ešte so to netušila, ale práve toto bola moja vstupná brána do toho, čo ma naozaj bavilo a napĺňalo. Chcela som však aj vyskúšať niečo nové a spravila som si kurz Klasickej a športovej masáže v Turčianskych kúpeľoch pod vedením renomovaných balneológov. 

Po štúdiu som pracovala v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ako psychologička, kde som vedela aplikovať skúsenosti s prácou s deťmi so znevýhodnením. Počas môjho pôsobenia na pozícii psychológa som si rozšírila vedomosti a zručnosti a absolvovala som akreditované kurzy pre prácu s Autistickým klientom CSS PKM a Prácu s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore. Začala som sa podrobnejšie venovať Patológii vývinu - poruchám v oblasti vývinu dieťaťa. Neustále som bola v kontakte s lekármi v odboroch Psychiatria a Neurológia, ktorí boli mojimi mentormi pri orientovaní sa v množstve rôznych syndrómov a postihnutí. 

V rozširovaní nových vedomosti a skúseností som neprestala ani počas materskej dovolenky a vyštudovala som Predškolskú pedagogiku. Po materskej dovolenke som sa vrátila K práci v sociálnych službách, Vo svojej práci som sa stretávala s deťmi aj dospelými s rôznym druhom a stupňom znevýhodnenia, a mala som stále v sebe pocit, že im viem aj viac pomôcť nielen svojím prístupom, ale aj prehľadom v legislatíve a dostupnosti pomoci. Začala som si zvyšovať kvalifikáciu v oblasti špeciálneho sociálneho poradenstva týkajúceho sa zákonov v sociálnych službách a pomáhajúcich inštitúciách v sociálnej oblasti, ale aj štandardom a normám pri práci s ľuďmi so znevýhodnením. Stala som sa členkou transformačného tímu pre deinštitocionalizáciu a podporu a rozvoj sociálnych služieb pre deti a dospelých na Slovensku. Neskôr som bola oslovená Organizáciou PRIMA na post Výkonného manažéra kvality sociálnych služieb. Neustále som však intenzívne vnímala individuálne potreby každého znevýhodneného človeka a svojím prístupom som sa ho snažila rozvíjať a tým ho posúvať vpred. 

Počas svojho pôsobenia v Sociálnych službách som sa súkromne venovala práci s deťmi so znevýhodnením a Poruchou autistického spektra. Aby som lepšie pochopila a uchopila prácu s dúhovými deťmi, absolvovala som vzdelávanie Prístupy ABA v spolupráci s Mgr. Ivanou Trellovou PhD. MBMA. Veľmi ma zaujímala aj oblasť dospievania deti s postihnutím a absovovala som certifikovaný dvojstupňový kurz Sexuality ľudí s mentálnym postihnutím. Moja cesta k Dúhovke začala návštevou centra Play Wisely®v Pezinku, kde som sa zoznámila so skvelými lektorkami, ktoré si získali srdce mojej dcéry. Občas sme s lektorkami prehodili pár slov, neskôr pár odborných priateľských debát. Neskôr sa z týchto debát spolu s Veve ako lektorkou Play Wisely® a Dúhovky© vykľul seminár o "Vývinových zmenách". Práve ona mi bola inšpiráciou pre rozšírenie odborných obzorov a absolvovala som niekoľkodňový akreditovaný kurz Montessori princípov pri práci s deťmi. 

Dnes sa vám tu predstavujem ako nová lektorka Dúhovky© a supervízorka a teším sa na každú lekciu s vami. Každé dieťa má potenciál rozvíjať sa. Niektorým deťom to ide ľahšie a napredujú, niektorým treba dopomôcť, aby napredovali. Ako najdôležitejšie pri tejto práci považujem intenzívne precítenie potrieb dieťaťa a jeho úrovne, a dôležitosť spolupráce rodiny a tímu Dúhovky©, lebo je to spojenie, vďaka ktorému pomáhame dieťaťu rásť a napredovať. 

Dúhovku vnímam ako ideálne miesto pre veselé dúhové deti. Je to bezpečné prostredie pre dieťa plné nových podnetov, ktoré ho posúvajú vpred. Vďaka špeciálnej Liečebno-pedagogickej intervencii sa dieťa môže rozvíjať, nadobúdať zručnosti a nové schopnosti tak, aby malo v budúcnosti určitú mieru samostatnosti. Ako hovorí Maria Montessori : "Pomôž mi, Aby som to dokázal sám."