Dúhovka©


Ide o liečebno pedagogickú intervenciu, ktorá vychádza z Montessori terapie. Využívame prvky ABA terapie, muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie a terapie hrou.

Vždy pracujeme cielene, pričom u každého klienta stanovujeme ciele dieťaťa a očakávania rodičov podľa toho, čo dané dieťa potrebuje. Na začiatku vždy pracujeme s primárnym cieľom-"vytvoriť stabilnú trojnožku" u dieťaťa čím sú: pracovné návyky, spolupráca a vzťah s lektorom. Až keď máme túto primárnu "trojnožku" stabilnú, môžeme začať pracovať na potrebných cieľoch a oblastiach, ktoré je potrebné podporiť a "šiť terapiu na mieru". Hlavným cieľom je, aby bolo dieťa čo možno najsamostatnejšie v akejkoľvek oblasti, ktorú potrebuje podporiť, a následne aby si naučené zručnosti dokázalo preniesť do svojho prirodzeného prostredia: doma, v škole /v škôlke, na ihrisku, s rovesníkmi a pod.... 

Tiež sa snažíme o to, aby dieťa vynaložilo čo možno najviac vnútornej vôle a záujmu o pripravené aktivity, ktoré sú nachystané pre každé dieťa podľa jeho potrieb. V krátkosti "šijeme program na mieru", či už je potrebné podporiť: sebaobsluhu, komunikáciu, očný kontakt, sociálnu interakciu, jemnú motoriku, grafomotoriku, školské a predškolské zručnosti, koordináciu oko-ruka, sebavedomie a sebauvedomovanie a v neposlednom rade prekonávanie samého seba :-) Celý proces sa deje v pripravenom Montessori prostredí v sprievode autormi vyškolených lektorov-terapeutov.

Pre koho je určená?

Je určená pre deti vo veku 2,5-13 rokov s: nerovnomerným vývinom, špeciálnymi potrebami, autistickými rysmi, autizmom, Aspergerovým syndrómom, Downovým syndrómom, NKS, ľahkou formou DMO, mentálnym znevýhodnením, poruchami pozornosti, poruchami učenia a oslabeniach v porozumení a reči.

Aké je trvanie?

Samotné stretnutie trvá 45 min, alebo 60 minút 2x do týždňa, u starších detí 1x do týždňa, podľa výberu balíčka uvedeného v cenníku.

Aká je cena?

  • Balíček obsahuje 10 stretnutí DTH (45min) je cena 360 Eur (20min konzultácia v balíčku v cene)
  • Balíček obsahuje 10 stretnutí DTH (60min) je cena 400 Eur (20min konzultácia v balíčku v cene)