Lucka

Som nová lektorka, teším sa na túto príležitosť byť súčasťou Dúhovky. Volám sa Lucia, študovala som na Univerzite Komenského v Bratislave odbor liečebná pedagogika. Už počas štúdia som získavala skúsenosti s deťmi s poruchou autistického spektra.

Pracujem v materskej škole Iľjušinova v špeciálnych triedach pre deti s poruchou autistického spektra. V zimnom období som inštruktorka lyžovania a snowboardingu, kde mám dlhoročné skúsenosti s deťmi, skupinkami, dospelými. V súčasnosti už učím lyžovať aj deti s autizmom. Pracovala som v Domove sociálnych služieb v špecializovanom zariadení pre deti PAS. Vo voľnom čase sa venujem hlavne športovým aktivitám turistika, korčuľovanie, lyžovanie, snowboarding, siahnem aj po knihe, či návšteve kina.

Dúhovka je pre mňa miesto, ktoré je rôznorodé, farebné, teším sa, že spoločnými hrami s deťmi robíme pokroky, zažívame rôzne momenty, ktoré vedú k sebapoznávaniu. Som rada za toto miesto v ktorom môžem pomáhať deťom "byť vedený zároveň byť samostatný" a pritom sa učím aj ja poznávať hravou detskou dušou."