Kami

Som študentkou odboru liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, magisterský stupeň. Tu som sa zoznámila s rôznymi expresívnymi terapiami ako terapia hrou, muzikoterapia, arteterapia, psychomotorická terapia, dramatoterapia a iné. Moja bakalárska práca sa zameriavala na rituály v muzikoterapii. Pracovala som s deťmi v rôznych vekových kategóriách od 2-11 rokov, či už v škôlkach (lesné kluby s prvkami waldorfskej a montessori pedagogiky), na školách (asistentka v družine Ateliér LES a tiež ako asistentka detí so špeciálnymi potrebami v Montessori škole Naša škola poznania). V letných táboroch pôsobím ako animátor. Od roku 2020 som donedávna pracovala s deťmi s nerovnomerným vývinom v centre Múdre hranie.

Práca s deťmi ma veľmi baví a hlavne inšpiruje, pretože sa od nich máme stále čo učiť. Najdôležitejším aspektom pre mňa je rešpekt a vzájomné vnímanie sa.