Zuzka

Som špeciálna pedagogička a školská logopedička . Pri práci využívam rôzne neinvazívne metódy ako napríklad: EEG Biofeedback – sebaučenie mozgu pomocou spätnej väzby, HRV – analýza srdcových rytmov a nácvik správneho dýchania pomocou vedomej koherencie, Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina – deti sa hravou formou zoznamujú s jazykom a rečou, Sindelar – diagnostika a následná terapia deficitov čiastkových funkcií , ktorá je vhodná pre predškolákov ako aj školákov, Hĺbková bunková muzikoterapia – cieľom zvukovej terapie je odstrániť rozladenie organizmu a zlepšiť tak zdravotný stav, zrelaxovať a uvoľniť sa, Dúhová terapia hrou – Montessori terapia hrou – je to program s terapeuticko – edukačným využívaním kreatívnych, rozvíjajúcich, sebarealizačných a sebaobslužných činnostiach a iné.

Môj web : https://rozkvetosobnosti.webnode.sk/

Chuť pomáhať deťom a to nadšenie ľudí, ktorí sú súčasťou Dúhovky ma podnietilo k tomu, aby som sa pridala do tohto podporného tímu. Zaujal ma systém práce ,cieľavedomá činnosť a funkčnosť každej aktivity, ktorá sa realizuje v každej terapii. Verím, že spoluprácou, vzájomnými konzultáciami sa budeme profesionálne posúvať vpred a tým aj našich "dúhovkáčov" a ich rodičov. Teším sa na vás.