Natálka

Ahojte všetci!

Volám sa Naty a som špeciálny pedagóg,no práca s deťmi ma prilákala ešte dávno predtým, než som sa ním stala.

Už ako tínedžerka som pripravovala tábory pre deti, venovala sa im na rôznych stretkách, športových dňoch, či tvorivých dielňach.

Neskôr som začala pôsobiť ako lektor Play Wisely, kde sa moje obzory rozšírili aj o prácu s najmenšími - deťmi už od 4. mesiacov. Počas tohto lektorovania som už okúsila aj prácu s inak obdarovanými deťmi a dostala sa k Dúhovke. Stále mi bolo málo a tak som sa pustila aj do spolupráce s OZ Cesta von v projekte OMAMA a "pančelkovania" v materskej škole Zahrajda. Tu sa na chvíľočku moje cesty s Dúhovkou rozišli, no na všetko dozrel čas.
Po 3 rokoch strávených v škôločke a zjavnom presýtení sa detského kolektívu, som začala pracovať ako vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako odborný asistent a ako som spomínala, dozrel čas, kruh sa uzavrel a mne je nesmiernym potešením, že sa opäť môžem stať súčasťou tímu Dúhovky :)

Počas mojej profesnej cesty si stále rada dopĺňam svoj rozhľad. Absolvovala som kurzy ako Rešpektovať a byť rešpektovaný, Hejného matematika, či Bazálna stimulácia. Aktuálne dokončujem certifikovaný Montessori kurz a už premýšľam, ktorým smerom sa pozriem po ňom :)

Na Dúhovke mám najradšej jej rôznorodosť ktorú prináša. Či už v deťoch, ktoré ju navštevujú, alebo v prístupoch a metódach, ktoré ponúka. To, že doslova terapiu "šijeme na mieru" každému dieťatku je najviac. Práve na tom sa najkrajšie vyzdvihuje jedinečnosť každého jedného z nich, z nás.