Barborka

Som lektorka Barborka a budúca psychologička.

Práca s deťmi mi bola vždy veľmi blízka. Pravidelne som deťom venovala svoj voľný čas už ako dobrovoľníčka na táboroch a rôznych akciách. Prešla som si prácou v detskom centre, ktorého cieľom je inkluzívny model vzdelávania predškolákov. Neskôr cez opatrovanie najmenších detí som sa dostala k Dúhovke, za čo som nesmierne rada.

Na terapiách s deťmi, práve ak ide o detičky so špeciálnymi potrebami, nachádzam zmysel a napĺňa ma radosťou pomáhať im na ceste k ich sebarozvoju a šťastiu. Preto ma na DTH najviac zaujala individuálna práca a zameranie sa na plnenie potrieb konkrétneho dieťatka. Vnímať každý týždeň čo i len malý pokrok u dieťatka, je pre lektora úžasný pocit.

V rámci môjho štúdia psychológie i mimo neho stále získavam znalosti a praktické skúsenosti, ktoré mi umožnia efektívne pomáhať deťom na dosiahnutí ich plného potenciálu."