"Včasné vzdelávanie a vzdelávanie mládeže je nevyhnutné pre zlepšenie kultúry."

Náš tím

Náš tím si starostlivo sami školíme v súlade s autorským konceptom a filozofiou Dúhovej terapie hrou-Dúhovky®. Každý lektor pochádza z odborného prostredia a praxe, pričom prechádza niekoľkými hodinami školiaceho procesu a našej supervízie. Sme tím ľudí, ktorí sa snaží u všetkých detí nájsť silné zdroje, na ktorých vieme stavať spoluprácu a cieliť tak na oslabené oblasti vývinu daného dieťaťa. Nezabúdame rešpektovať emočné rozpoloženie dieťaťa, lebo iba tak sa vieme zamerať na pozitívne zmeny. Rešpektujeme primeranú pracovnú frustráciu dieťaťa. No nikdy nestaviame výkon do popredia pred emočnú pohodu.


Najdôležitejšie je intenzívne precítenie potrieb dieťaťa a jeho úrovne, a dôležitosť spolupráce rodiny a tímu Dúhovky©, lebo je to spojenie, vďaka ktorému pomáhame dieťaťu rásť a napredovať.

SILVIA

supervízor, psychológ, lektor