DG Sindelar


Pre koho je určená a čo má odhaliť?

Je určená pre školský vek od 6rokov až po dospelosť. Jej úlohou je odhaliť príčinu porúch pozornosti, porúch učenia či porúch správania. Ak majú deti ťažkosti sa v škole sústrediť, obsedieť, či zapamätať si učivo, alebo vykazujú ťažkosti pri čítaní a písaní práve Sindelar diagnostická metóda dokáže odhaliť, kde je problém skrytý.

Naše spracovávanie podnetov okrem iných majú za úlohu aj čiastkové funkcie, ktoré môžu byť nedozreté, a treba ich po odhalení posilniť. Nakoľko patria medzi bazálne-základné, ovplyvňujú tak ďalšie kroky v dozrievaní.

Ako prebieha?

Na prvom stretnutí pred samotnou diagnostikou je potrebné absolvovať vstupnú konzultáciu, kde prebehne anamnestický rozhovor s rodičom. Následne prebehne samotná diagnostika, ktorá spravidla trvá 60-90minút. Pre presnosť jej výsledkov je nevyhnutné diagnostiku absolvovať v doobedných hodinách, kým ešte dieťa nie je unavené zo školy.

Na druhom stretnutí si s rodičmi prejdeme vyhodnotenie diagnostiky a v prípade potreby stanovenie následného tréningového programu (tzv. terapeutický plán).

Ako môžeme následne trénovať?

Podľa výsledkov diagnostiky Vám zostavíme presný tréningový plán, podľa ktorého je potrebné s dieťaťom doma trénovať 10minút denne podľa príslušných tréningových zošitov pre posilnenie deficitov čiastkových funkcií pani Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar. Následná kontrola je približne po 5-6týždňoch. Takéto kontrolné stretnutie trvá približne 30-45minút, kedy sa porozprávame ako sa Vám darilo, kde boli ťažkosti a prebehne tzv.kontrola daných trénovaných oblastí. Tento tréning bude sprevádzaný pravidelnými kontrolnými termínmi u nás. Na tieto kontrolné stretnutia je potrebné si so sebou priniesť aj tréningové zošity.

Aká je cena?

Cena za diagnostiku je 120 eur (** -20eur zľava)

V cene je zahrnuté:

  • prvé úvodné stretnutie s anamnestickým rozhovorom,
  • samotná diagnostika,
  • vyhodnotenie diagnostiky,
  • stretnutie ohľadom výsledkov z diagnostiky a následné zostavenie tréningového plánu.

*cena nezahŕňa tréningové zošity Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar a každé ďalšie kontrolné stretnutie

** mínus 20eur zľava pre klientov o.z.Dúhovka-DTH a žiakov "Naša škola poznania" na Sindelar diagnostiku a screening