Monika

Počas strednej školy som strávila jeden rok štúdia v USA, kde som si začala budovať vzťah k psychológii a inému spôsobu vzdelávania. Páčil sa mi ich individuálny prístup k študentom a začlenenie detí so znevýhodnením do bežných tried. Vrámci štúdia psychológie na UK v Bratislave, som absolvovala krátku stáž v centre pre autistické deti a pôsobila ako asistentka žiakovi so špeciálnymi potrebami na medzinárodnej škole. Pracovala som ako lektorka Play Wisely, ktorej metóda dokáže zachytiť rôzne odchýlky u detí už v ranom veku a efektívne s nimi pracovať. Popri lektorovaní som absolvovala diplomový Montessori kurz pre deti vo veku 3-6 rokov v Prahe. Tieto vedomosti som následne použila pri spoluzakladaní bilingválnej Montessori škôlky, v ktorej som rok pôsobila ako hlavná sprievodkyňa. Pomedzi to som stihla aj dvojročný muzikoterapeutický výcvik.

Veroniku poznám ešte z čias, keď sme sa venovali spoločne tancu. Každá sme iná, ale jednoznačne nás spája rovnaká diagnóza. Láska k tancu, humor a pomáhajúca profesia. Robili sme si vzájomne spoločnosť na inšpiratívnych konferenciách a workshopoch v oblasti Montessori pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a psychológie. Vždy sme si boli vedomé, že neustále vzdelávanie je nevyhnutnou, avšak príjemnou súčasťou našej profesie. A takto spoločne sme si postupne tvorili Dúhovku, ako ju začali volať rodičia našich klientov. Od úplného začiatku sme klientom vytvárali terapie podľa ich individuálnych potrieb. Na mieru ich "šijeme" doteraz a plánujeme v tom vytrvať.

Ja som to posledné roky "flákala" na materskej a neskôr rodičovskej dovolenke, kde pôsobím doteraz. Za ten čas Veronika dotiahla Dúhovku na funkčnú, liečebno-pedagogickú intervenciu uznávanú viacerými odborníkmi z praxe. Ďakujem Veronika, že si svojou vytrvalosťou a dravosťou, ktorú v sebe máš, pokračovala ďalej aj bez mojej pomoci. Vytvorila si príjemné miesto, kam sa môžem raz opäť vrátiť.