Podmienky programu

Podmienky programu Dúhovej terapie hrou (DTH)

Radi by sme prichádzajúcich záujemcov o náš autorský program Dúhovej terapie hrou-Dúhovka zoznámili s jeho podmienkami vopred, pretože pokladáme za dôležité, aby bol každí vopred oboznámení.

Balíčky a jednorazové lekcie

 • Balíček 10stretnutí DTH nesie v sebe pravidelnosť termínu 2 alebo 1krát do týždňa (tzn. že je klientovi po dohode s administrátorom pridelený pravidelný, fixný, rovnaký deň a čas ). Napríklad: pondelky o 9:00 a stredy o 10:30. Tento čas je vyhradený priamo pre Vás s Vaším lektorom. Teda predplatený balíček Vám garantuje pravidelnosť zarezervovaného termínu. V balíčku máte možnosť TROCH ospravedlnených lekcií (viac v časti absencie, náhrady a prerušenie). *platnosť balíčka je 6mesiacov od jeho zakúpenia.
 • Lekcia vždy trvá 40minút pri 45minútovom balíčku a 55minút pri 60minútovom balíčku. Posledné minúty stretnutia si lektor vyhradzuje na komunikáciu a zdieľanie s Vami ako s rodičmi. Považujeme za kľúčové Vás informovať po každom stretnutí ako lekcia prebiehala. Samozrejme aj vy tu máte priestor pre vaše otázky.
 • Jednorazová lekcia mimo balíčka je spoplatnená vyššou sumou a je možné ju ospravedlniť IBA RAZ do pol noci deň pred konaním lekcie (viac v časti absencie).
 • Meškanie klienta- nie je povinnosťou lektora predlžovať stretnutie o čas omeškania klienta. Ak má lektor časový sklz, je vždy povinný dodržať dobu trvania lekcie podľa zakúpeného balíčka klienta (45minút alebo 60minút).

Absencie, náhrady a prerušenie:

 • V balíčku máte možnosť 3 ospravedlnených lekcií, absencií. Aby mohla byť lekcia ospravedlnená je potrebné nám absenciu oznámiť najneskôr do polnoci deň pred konaním lekcie (Vášho termínu) PÍSOMNE na duhovka.dth@gmail.com alebo na 0918 186 139, prípadne samotnému lektorovi, ku ktorému chodievate na Dúhovku. Lekcia neprepadá, zostáva Vám.
 • Vzniknutými absenciami sa balíček automaticky predlžuje o daný počet absencii v balíčku, čiže plynulo pokračujete. Svoje lekcie si sledujete v dochádzke (viac v časti dochádzka). Je samozrejme možné danú absenciu-náhradu absolvovať aj mimo svojho pravidelného termínu. Tzn. môžete si cez administrátora, alebo svojho lektora dohodnúť iný náhradný termín, kedy svoje stretnutie Dúhovky absolvujete.
 • Je možné uhradiť balík aj na dve splátky. Tým sa stáva balík 10 stretnutí "polovičným balíkom", čo znamená, že klient má k dispozícií 5 stretnutí DTH a k tomu len JEDNU absenciu. Pri doplatení zvyšných 5 stretnutí nadobúda možnosť ďalších 2 absencií.
 • Ak po vyčerpaní všetkých stretnutí balíčka Vám ešte zostanú voľné absencie, nie sú prenosné do ďalšieho balíčka stretnutí. Teda ku každému balíčku pripadá vždy daný počet absencií, čo znamená tri absencie. Taktiež toto pravidlo platí aj pre 20 minútovú konzultáciu, ktorá je priradená ku každému balíčku grátis pre rodiča.
 • Balíček je možné "prerušiť" na minimálnu dobu 3 týždne. Podmienkou pre samotné "prerušenie" je nahlásiť písomne na admin duhovka.dth@gmail.com alebo na 0918 186 139 najneskôr týždeň vopred pred prerušením balíka, aby sme dokázali na takto dlhý čas uvoľnený termín efektívne využiť pre ďalších čakateľov. Pri prerušení na dobu 3-4týždne dokážeme Váš pravidelný termín udržať. Avšak ak je doba prerušenia 5 týždňov a viac, termín sa stáva automaticky voľným pre iných záujemcov. Po Vašom návrate späť do programu, Vám fixný termín opäť radi nájdeme, no nedokážeme garantovať rovnaký termín ako pred prerušením balíčka.
 • Počas prerušenia balíčka je potrebné brať na vedomie jeho platnosť, ktorá je 6mesiacov. Po uplynutí platnosti balíčka dochádza k jeho expirácií. Preto prosíme, berte túto skutočnosť na vedomie pri prvotnom zakupovaní balíčka.

Konzultácie

 • Konzultácie prebiehajú bez prítomnosti detí a je možné si zakúpiť samostatne mimo balíčka. Môžete o ne požiadať cez náš admin a dohodnúť si so svojím lektorom, alebo priamo s našou supervízorkou spoločný termín. Realizujú sa buď priamou návštevou, online formou, alebo telefonicky. My preferujeme priame stretnutie.
 • Konzultácia, ktorá je pridelená ku každému balíčku, ide o 20 minútovú konzultáciu a  môžete o ňu požiadať kedykoľvek priamo u svojho lektora. Je potrebné, aby bol čas vopred dohodnutý, kedy sa daná konzultácia udeje. Taktiež je možné ju absolvovať priamou návštevou, online formou, alebo telefonicky. Táto konzultácia sa nehradí samostatne.
 • Prosím, berte na vedomie, že 20 minútová konzultácia k balíčku,  je neprenosná do ďalšieho balíčka, ak si ju v priebehu balíka nevyčerpáte, zaniká táto možnosť. Kúpou nového balíčka vzniká nanovo nová možnosť 20minútovej konzultácie. Tu platí rovnaké pravidlo ako pri absenciách.


Platby

 • Po úhrade za balíček, alebo úvodnej terapií, alebo jednorazovej terapií Vám naša administrátorka dokáže Vami vybraný termín rezervovať, čím garantujeme daný termín. Do tej doby je len po dohode "termín predbežne rezervovaný". Platbu je potrebné vykonať najneskôr 3 dni pred konaním stretnutia.
 • Ak platba nepríde najneskôr 3dni pred konaním lekcie, termín sa ponúka ďalším čakateľom.
 • Ak Vám končí balíček a máte záujem plynulo pokračovať bez zmeny fixného termínu administrátorka Vás vyzve s otázkou záujmu o pokračovaní v programe a zároveň Vás vyzve k platbe, čím si viete Váš vybraný termín platbou vopred zarezervovať. A opäť Vám Vami vybraný fixný termín garantujeme.
 • Je možné uhradiť balík aj na dve splátky. Tým sa stáva balík 10 stretnutí "polovičným balíkom", čo znamená, že klient má k dispozícií 5 stretnutí DTH a k tomu len JEDNU absenciu. Pri doplatení zvyšných 5stretnutí nadobúda možnosť ďalších 2 absencií.

Dochádzka

 • Po každom stretnutí klient podpisuje svoju dochádzku o prehľade svojich návštev a absolvovaných, či prepadnutých lekciách, a taktiež absenciách. Týmto berie na vedomie, že má prehľad aj on o stave svojho balíčka.

Zástupy

 • Počas absencie Vášho lektora sa snažíme jeho neprítomnosť z našej strany zabezpečiť zástupom, teda iným lektorom. Ak je zástup z našej strany zabezpečený, teda iný lektor je vo Vašom termíne pre Vás k dispozícií a klient sa rozhodne neprísť, rozhodne sa tým pre absenciu, ktorá sa mu odrátava z počtu možných absencií.

 • Ak z našej strany nedokážeme vo Vašom termíne zástup zabezpečiť, administrátor Vám ponúkne iný voľný termín pre absolvovanie stretnutia, aby sme zabezpečili plynulosť terapeutického procesu pre dieťa.

Zásady a všeobecné podmienky:

 • Nakoľko pracujeme s deťmi na dlhodobej báze, považujeme za potrebné vopred záujemcov informovať o tom, že vstupujú k nám do programu na dlhšiu dobu ako len 10týždňov.

 • Taktiež prosím berte na vedomie, že spoločná a začínajúca spolupráca si vyžaduje svoj čas a proces. V psychologickej praxi je bežné, že minimálne prvých päť stretnutí je o nadväzovaní vzťahu medzi lektorom/terapeutom a dieťaťom/klientom. Bez dobre vybudovaného vzťahu sa nebudú môcť diať ani pokroky a zmeny. Je možné, že niektorým deťom bude stačiť kratšia doba, iným zase trochu dlhšia. Počas tejto doby je prirodzené, aby ste si aj vy ako prichádzajúci rodičia vytvorili dôveru a vzťah s lektorom. Je pre nás kľúčový dobrý vzťahový trojuholník rodič+dieťa+lektor.

 • Ak sa v priebehu prvého balíčka 10stretnutí a hlavne v jej prvej polovici, počas prvých 5 stretnutí objavia častejšie absencie je možné, že sa proces budovania dobrého terapeutického vzťahu týmto dôsledkom predĺži.

 • Našou snahou je vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých zúčastnených, aby sme v príjemnom prostredí mohli byť otvorení výzvam a zdolávali tak prekážky spoločne a boli pre dieťa podporou.

 • Rodič môže a nemusí byť prítomný na lekcií, je to vždy na dohode medzi lektorom a rodičom tak, aby bolo stretnutie efektívne. Tu prosíme rodičov, aby bez vyzvania lektora nezasahovali priamo do procesu, ale skúsili len pozorovať.

 • Prosíme rodičov, aby brali na vedomie, že v rámci programu sa môžu deti zašpiniť či zamokriť nakoľko pracujeme aj s vodou, či farbami. Odporúčame nosiť pre istotu aj náhradné oblečenie.

 • Neodporúčame deťom nosiť si vlastné hračky, nakoľko môžu ovplyvňovať terapeutický proces, ktorý môže zmeniť svoje smerovanie a znížiť tak efekt. Samozrejme, ak Vás práve naopak lektor vyzve k tomu, aby si dieťa prinieslo svoju sprievodnú hračku, určite má za tým dôvod pre efektivitu procesu.


Ďakujeme, že beriete vyššie uvedené podmienky na vedomie a vstúpením do nášho programu

ich akceptujete a s nimi súhlasíte Dúhová terapia hrou-Dúhovka©.