Úvodná terapia s konzultáciou

Ako prebieha jednorázová úvodná terapia s konzultáciou?


Ponúkame možnosť prvého kontaktu, kedy môže rodič prísť s dieťatkom vyskúšať tzv. "úvodnú terapiu" (UT). Pred jej absolvovaním Vám naša administrátorka zašle vstupný dotazník, na základe ktorého dokáže lektor pripraviť potrebné aktivity pre Vaše dieťa tak, aby ho dokázal čo najlepšie navnímať. Na tejto úvodnej terapií máme z našej strany možnosť spoznať dieťa, skúsiť s ním pracovať a nadviazať vzťah. Na záver s rodičom konzultujeme o priebehu stretnutia čo je potrebné a následne konzultovať, čo lektor uzná za potrebné z našej strany, ale taktiež máte aj vy rodičia priestor na otázky.

Následne vznikne priestor na to, či je táto forma pre dieťa efektívna. Potom si nastavujeme ciele programu, a tiež očakávania rodičov.

Aké je trvanie?

Táto lekcia trvá 45-50min. Pričom je rozdelená na 30-35min priamej práce s dieťaťom a 10-15min konzultácie s rodičom.

Aká je cena?

Cena za jednorázovú UT je 35€.

Po absolvovaní úvodného stretnutia s konzultáciou je možné začať spoluprácu na terapiách, ktoré ponúkame vo forme balíčka. Viac informácií nájdete v cenníku.