Leto v Dúhovke 2024

22.04.2024

Služby - Leto v Dúhovke 2024


Bližšie informácie o jednotlivých službách Leto v Dúhovke 2024, o termínoch, cenách a možnostiach prihlásenia sa, sa dočítate nižšie. Online prihlasovací formulár nájdete úplne dole.

Tešíme sa na vás!

Prvá služba

Intenzívne individuálne terapeutické turnusy

Druhá služba

Malé skupinky pre nácvik sociálnej interakcie a komunikačných zručností

Tretia služba

Predškolská a školská príprava

1. Intenzívne individuálne terapeutické turnusy


Pre koho je turnus určený a na čo sa zameriavame?

Je určený deťom s rôznymi vývinovými odlišnosťami od 2-14 rokov s oneskoreným vývinom, autistickými rysmi, pre deti s rôznym stupňom autistického spektra, s Aspergerom, s Downovým syndrómom, NKS, poruchami pozornosti a učenia, ľahké DMO, či rôzne úrovne mentálneho znevýhodnenia.

Terapie šijeme na mieru podľa toho, čo dané dieťa aktuálne potrebuje pre svoj rozvoj s ohľadom na jeho senzitívne obdobie a silné stránky, či záujmy v súlade s diagnózou a aktuálnej vývinovej úrovne, kde sa práve dieťa nachádza. Cieľom je nadobudnutie samostatnosti v rámci svojich limitov, v akejkoľvek oblasti, ktorú dané dieťa potrebuje podporiť: komunikácia, motorika, jemná motorika, sebaobsluha, grafomotorika, koncentrácia, kognitívne funkcie, pamäť, myslenie a pod...

Ako bude turnus prebiehať?

Koncept Dúhovky zostáva nezmenený s tým rozdielom, že prvé stretnutie sa určia maximálne 4ciele, na ktorých sa bude každým dňom strategicky, cielene pracovať a zdokonaľovať sa v danej oblasti v pripravenom Montessori prostredí. Nadalej využívame Montessori princípy, prvky ABA terapie v rámci komunikačných stratégií, ergoterapie, arteterapie a muzikoterapie.

*u dlhodobých klientov Dúhovky sa vychádza z aktuálnych cieľov, ktoré sú už v dlhodobej terapií nastavené a pokračuje sa maximálne na 4-5hlavných cieľoch.


Využívame:

Montessori terapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, komunikačné stratégie ABA terapie, arteterapiu.

Kde?

 • Bratislava centrum Bocianiky, Šustekova 29
 • Bernolákovo, Hviezdoslavova 2

Cena+časové rozpätie:

 • Každý deň v rovnaký čas 45minút
 • 1 týždňový turnus (5dní od pondelka do piatka)

                o Cena 175 eur pre stálych členov Dúhovky, ktorí u nás vyčerpali minimálne 1balík 10 DTH stretnutí do júna 2024.

o Cena 185 eur pre nových členov.

 • 2 týždňový turnus (10dní od pondelka do piatka)

               o Cena 340 eur pre stálych členov Dúhovky, ktorí u nás vyčerpali minimálne 1balík 10 DTH stretnutí do jú-august na 2024.

o Cena 360 eur pre nových členov.


*balíček sa nevzťahuje na klasický balíček DTH počas bežného školského roka, ak máte svoj klasický balíček rozbehnutý, na leto sa pozastavuje a lekcie začínate čerpať až od septembra 2024

**v prípade záujmu o viacero turnusov je potrebné mať minimálne 1 týždeň pauzu po intenzívnom 2týždňovom turnuse, aby sme zabránili prestimulácií.


Pre viac informácií o termínoch daných turnusov Vám poskytneme cez Kontaktný formulár, alebo na duhovka.dth@gmail.com


2. Malé skupinky pre nácvik sociálnej interakcie a komunikačných zručností


Pre koho je turnus určený a na čo sa zameriavame?

Je určený deťom s rôznymi vývinovými odlišnosťami od 4-14 rokov s oneskoreným vývinom, autistickými rysmi, pre deti s rôznym stupňom autistického spektra, s Aspergerom, s Downovým syndrómom, NKS, poruchami pozornosti a učenia, ľahké DMO a rôzne úrovne mentálneho znevýhodnenia. Je vhodný pre deti hovoriace aj nehovoriace.

Zameriavame sa hlavne na interakciu medzi deťmi približne rovnakého veku a vývinovej úrovne. Aby sa deti vzájomne vnímali, počkali sa pri spoločnej aktivite, požičali si hračku, alebo si ju vypýtali, či už verbálne alebo znakom, či obrázkom, aby sa naučili striedať a čakať sa, pomáhali si, prípadne viedli dialóg na jednu tému u hovoriacich detí.

Ako bude turnus prebiehať?

Podľa záujmu a naplnenia termínov budeme spájať deti do dvojích rovnakého veku, ktoré sú si úrovňovo podobné a budú si podľa nášho odborného zváženia vzájomne prínosom. Termín pre službu "nácvik sociálnej interakcie" sa otvára v prípade zaplnenia kapacity minimálne 2detí.

Využívame:

Montessori terapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, komunikačné stratégie ABA terapie, Sindelar metódu, arteterapiu.

Kde?

 • Bratislava centrum Bocianiky, Šustekova 29
 • Bernolákovo, Hviezdoslavova 2

Cena+časové rozpätie:

 • Každý deň v rovnaký čas 45minút
 • 1 týždňový turnus (5dní od pondelka do piatka)

                  o Cena 160eur pre stálych členov Dúhovky, ktorí u nás vyčerpali minimálne 1balík 10 DTH stretnutí do júna 2024.

o Cena 170 eur pre nových členov.

 • 2 týždňový turnus (10dní od pondelka do piatka)

                 o Cena 310 eur pre stálych členov Dúhovky, ktorí u nás vyčerpali minimálne 1balík 10 DTH stretnutí do júna 2024.

o Cena 340 eur pre nových členov.


*balíček sa nevzťahuje na klasický balíček DTH počas bežného školského roka, ak máte svoj klasický balíček rozbehnutý, na leto sa pozastavuje a lekcie začínate čerpať až od septembra 2024

**v prípade záujmu o viacero turnusov je potrebné mať minimálne 1 týždeň pauzu po intenzívnom 2týždňovom turnuse, aby sme zabránili prestimulácií.


Pre viac informácií o termínoch daných turnusov Vám poskytneme cez Kontaktný formulár, alebo na duhovka.dth@gmail.com


3. Predškolská a školská príprava


Pre koho je turnus určený a na čo sa zameriavame?

Je určený deťom s rôznymi vývinovými odlišnosťami od 5,5-14 rokov s oneskoreným vývinom, odloženou školskou dochádzkou, poruchami pozornosti a učenia, s autistickými rysmi, pre deti s rôznym stupňom autistického spektra, s Aspergerom, NKS, ľahké DMO, rôzne úrovne mentálneho znevýhodnenia. Taktiež pre deti hovoriace.

Našou úlohou je zamerať sa na predškolské zručnosti u detí, aby sme posilnili kognitívne schopnosti : vnímanie, myslenie, pamäť, rozlišovanie, nácvik logických súvislostí, grafomotoriku, matematické schopnosti, úroveň jazyka a práca s písmenami, priestorová orientácia, či telesná schéma a nácvik prepájania hemisfér, a tiež prehĺbili už nadobudnuté školské zručnosti.

Ako bude prebiehať?

V priebehu mesiacov máj-jún 2024 prebehnú diagnostiky a screeningy vývinovej úrovne daného dieťaťa, podľa ktorej výsledkov sa určia oblasti, ktoré je potrebné u dieťaťa dotrénovať.

Využívame:

Montessori terapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu, Sindelar metódu

Kde?

 • Bratislava centrum Bocianiky, Šustekova 29
 • Bernolákovo, Hviezdoslavova 2

Cena+časové rozpätie:

 • Každý deň v rovnaký čas 45minút
 • 1 týždňový turnus (5dní od pondelka do piatka)

                  o Cena 175 eur pre stálych členov Dúhovky, ktorí u nás vyčerpali minimálne 1balík 10 DTH stretnutí do júna 2024.

o Cena 185 eur pre nových členov.

 • 2 týždňový turnus (10dní od pondelka do piatka)

                 o Cena 340 eur pre stálych členov Dúhovky, ktorí u nás vyčerpali minimálne 1balík 10 DTH stretnutí do júna 2024.

o Cena 360 eur pre nových členov.


**v prípade záujmu o viacero turnusov je potrebné mať minimálne 1 týždeň pauzu po intenzívnom 2týždňovom turnuse, aby sme zabránili prestimulácií.


Pre viac informácií o termínoch daných turnusov Vám poskytneme cez Kontaktný formulár, alebo na duhovka.dth@gmail.com


Čo Vám chceme priniesť a čo očakávame?

Radi by sme Vám po rokoch fungovania v Dúhovke poskytli zmenu. Zmenu k zlepšeniu a efektivite. Pevne veríme, že sa nám intenzívnou, každodennou spoluprácou počas leta na rovnakých aktivitách s Vašimi deťmi podarí skôr docieliť úspech v danej oblasti a nadobudnúť tak skôr zručnosť stanoveného cieľa a zručnosti. Zároveň veríme, že krátke ale intenzívne pôsobenie prispeje k celkovému zefektívneniu rozvoja Vášho dieťaťa, pretože dieťa bude mať možnosť po intenzívnych týždňoch priestor na oddych a relax. Zároveň si aj vy rodičia dokážete lepšie naplánovať letný čas medzi oddychom a povinnosťami 


Veríme, že sa s väčšinou z Vás v lete stretneme, tešia sa na Vás lektorky Dúhovky

Katka, Kami, Lucka, Barborka, Zuzka, Emma, Veronika a Eliška


Ako sa prihlásiť?

Kontaktný formulár: Dúhovka (duhovka.info)

duhovka.dth@gmail.com

0918 18 61 39 - Ing. Veronika Brandtnerová

www.duhovka.info 

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.